fbpx

W ramach lekcji WOS-u drugoklasiści Liceum Fundacji Szkolnej odwiedzili Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia.

Wizyta wiązała się z realizacją podstawy programowej w obszarze prawo cywilne / prawo karne / prawo rodzinne.

Uczniowie wzięli udział w rozprawie sądowej z zakresu prawa karnego dotyczącej naruszenia nietykalności cielesnej i uszkodzenia ciała klienta lokalu przez ochroniarza tegoż lokalu. Przed rozpoczęciem rozprawy pani sędzia wyjaśniała uczniom specyfikę spraw sądowych karnych oraz specyfikę sprawy, którą będą obserwować.

W drugiej części wizyty mieliśmy okazję wcielić się w rolę prokuratora, adwokata, radcy prawnego, oskarżonych, świadków oraz biegłych w sprawie dotyczącej posiadania narkotyków przez młodzież oraz udostępnienia ich innym młodym osobom. Symulowaną rozprawę według scenariusza zaproponowanego przez gospodarzy wydarzenia prowadziła profesjonalna sędzia.