fbpx

Fundacja Szkolna wspólnie z The Velux Foundations realizuje projekt w ramach grantu promującego wybór technicznej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Projekt “STEAMowe ABC” jest skierowany do wszystkich nauczycieli szkół podstawowych w Polsce.

Nazwa STEAM to skrót od angielskich słów Science (nauka), Technology (technologia), Engineering (inżynieria), Arts (sztuka) i Maths (matematyka). To odwrócenie tradycyjnego podejścia do nauczania, gdzie uczeń jest biernym odbiorcą wiedzy prezentowanej przez nauczyciela. Istotą STEAM jest nie tylko inspirowanie uczniów do zadawania pytań, poszukiwania rozwiązań na własną rękę czy umiejętność rozwiązywania problemów, ale przede wszystkim przyzwolenie na popełnianie błędów w procesie uczenia się.

Projekt “STEAMowe ABC” ma na celu wyposażenie nauczycieli w narzędzia i pomysły, które pozwolą przygotować dzieci do świadomego wybierania zawodowej ścieżki w życiu dorosłym. W ramach kursów dla nauczycieli udostępniamy ciekawe materiały do rozwijania u uczniów kompetencji przyszłości, zarówno pod kątem konkretnych umiejętności związanych z wykorzystaniem nowych technologii, jak i w kontekście rozwoju kompetencji miękkich takich jak: kreatywność, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, praca projektowa czy zarządzanie.

Szczegóły dotyczące projektu można znaleźć w TYM MIEJSCU.