Od roku szkolnego 2023 współpracujemy ze szkołami zagranicznymi w ramach programu Erasmus+. Projekty, które realizujemy, skierowane są do naszych uczniów, uczennic i nauczycieli, a wymiana ze szkołami partnerskimi możliwa jest dzięki współfinansowaniu projektów przez Komisję Europejską. Założenia Erasmusa+ to wdrażanie innowacji, nawiązywanie kontaktów międzynarodowych, podnoszenie umiejętności językowych oraz lepsze zrozumienie kultur innych narodów.

Szczegóły dotyczące programu można znaleźć w TYM MIEJSCU.