Szanowni Państwo,

Zgodnie z planami rozwojowymi Fundacji Szkolnej, siedziba liceum ogólnokształcącego została zaplanowana na ul. Taborowej w Warszawie. Fundacja Szkolna wynajęła budynek, który jednak wymagał zmiany funkcji na edukacyjną, co związane jest ze zmianą istniejącego pozwolenia na użytkowanie. Dokonanie takiego wpisu oznacza przejście procedury wymaganej dla uzyskania pozwolenia na budowę. W trakcie tej procedury, Fundacja Szkolna otrzymała dokument „Warunki Zabudowy”, który ze względu na niemożliwe do spełnienia wymagania formalne zaskarżyliśmy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. SKO wydało decyzję pozytywną – uwzgledniająca zarzuty Fundacji. Następnie wystąpiliśmy o uzyskanie pozwolenia na budowę i ta procedura jest właśnie realizowana. Niestety nie potrafimy określić dokładnej daty jej zakończenia, ponieważ nie mamy na nią wpływu. Mając na uwadze przewlekłość całego procesu z jednej strony (nasze intensywne działania doprowadziły m.in do interwencji u Przewodniczącej Komisji Edukacji Rady Miasta st. Warszawy, Burmistrza, Wiceburmistrzów Ursynowa oraz złożenia interpelacji przez radnego dzielnicy w sprawie przewlekłości postępowania), a konieczność zapewnienia stabilizacji naszym uczniom z drugiej strony zdecydowaliśmy się na kontynuację kształcenia w obecnym miejscu na ul. Chodakowskiej i taką informację przekazaliśmy wszystkim zainteresowanym.

dr Grzegorz Kaczor
Prezes Zarządu Fundacji Szkolnej