Dokumenty
 

Dokumenty

Dokumenty prosimy składać w sekretariacie siedziby Fundacji Szkolnej w budynku przy ul. Obrzeżnej 12.

– Świadectwo z ostatniej ukończonej klasy
Ankieta rekrutacyjna (online)
– Wykaz bieżących ocen cząstkowych
– Dowód uiszczenia opłaty za rekrutację (350 zł)
Liceum Ogólnokształcące: 06 1540 1157 2115 5702 7764 0009 (tytułem imię i nazwisko kandydata, opłata rekrutacyjna)
– Zaświadczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeżeli jest)*

* kopie dokumentów sporządzamy na miejscu w momencie składania