fbpx

Dokumenty
 

Dokumenty

Dokumenty prosimy składać w sekretariacie siedziby Fundacji Szkolnej w budynku przy ul. Obrzeżnej 12.

– Świadectwo z klasy 7*
Ankieta rekrutacyjna (online)
– Dowód uiszczenia opłaty za rekrutację (450 zł)
Liceum Ogólnokształcące: 68114020620000326171001003 (tytułem imię i nazwisko kandydata, opłata rekrutacyjna)
– Zaświadczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeżeli jest)*

* kopie dokumentów sporządzamy na miejscu w momencie składania