Etapy
rekrutacji

Rekrutacja uzupełniająca w naszej szkole podzielona jest na 2 części:

 

1. Język angielski (w formie pisemnej) – to zamknięte zadania z zakresu słownictwa, gramatyki, czytania oraz pisania – 60 min. (zobacz przykładowe zadania)
Spotkanie z nauczycielami/test pisemny z wybranych przedmiotów (język polski, matematyka i rozszerzenia)

2. Rozmowa kwalifikacyjna (online) – to szansa na wzajemne poznanie się, okazja dla kandydata do zaprezentowania swoich pasji, zainteresowań, osobowości oraz miejsce na sprawdzenie na ile oczekiwania kandydata wobec edukacji są spójne z naszą koncepcją liceum. Rozmowa częściowo odbywa się w języku angielskim. Termin rozmowy kwalifikacyjnej ustalany jest indywidualnie z kandydatem po przystąpieniu przez niego do części pisemnej – 45 min (kontakt).

Miejscem przeprowadzenia części językowej i przedmiotowej jest siedziba Fundacji Szkolnej przy ul. Obrzeżnej 12a w Warszawie, Rozmowy kwalifikacyjne umawiamy w indywidualnych terminach i realizujemy online.