Etapy
rekrutacji

Rekrutacja do klasy I w naszej szkole podzielona jest na 2 części:

 

1. Multitest kompetencyjny (w formie pisemnej) – to zadania logiczne łączące elementy z różnych dziedzin nauki, wiedzy ogólnej, sprawdzające kreatywność ucznia oraz jego umiejętność logicznego myślenia i wnioskowania – 90 min.
Język angielski (w formie pisemnej) – to zamknięte zadania z zakresu słownictwa, gramatyki, czytania oraz pisania – 60 min. (zobacz przykładowe zadania)

2. Rozmowa kwalifikacyjna (online) – to szansa na wzajemne poznanie się, okazja dla kandydata do zaprezentowania swoich pasji, zainteresowań, osobowości oraz miejsce na sprawdzenie na ile oczekiwania kandydata wobec edukacji są spójne z naszą koncepcją liceum. Rozmowa częściowo odbywa się w języku angielskim. Termin rozmowy kwalifikacyjnej ustalany jest indywidualnie z kandydatem po przystąpieniu przez niego do części pisemnej w jednym z dwóch podanych terminów – 45 min (kontakt).

Miejscem przeprowadzenia multitestu kompetencyjnego oraz części językowej jest tymczasowa siedziba Liceum Ogólnokształcącego Fundacji Szkolnej przy ul. Okopowej 59 w Warszawie, rozmowy kwalifikacyjne umawiamy w indywidualnych terminach i realizujemy online.