Praktyczny
wymiar
edukacji

Laboratoria

Laboratoria to zajęcia w pierwszej klasie, których celem jest pokazanie uczniom praktycznej strony różnych dziedzin nauki. Dzięki temu wybór przedmiotów rozszerzonych realizowanych w naszym liceum od klasy drugiej jest świadomy i przemyślany.

W pierwszej klasie uczeń uczęszcza na minimum dwa laboratoria. Jedno zgodne z wybranym profilem (Formal Science/Natural Science) i kolejne wybrane indywidualnie przez ucznia spośród: matematyki, informatyki, fizyki, biologii czy chemii.

 

Nowoczesne metody pracy

Oprócz zdobywania wiedzy, w naszym liceum koncentrujemy się także na rozwoju umiejętności 4K, czyli kooperacji, komunikacji, kreatywności i krytycznego myślenia.

Na lekcjach nasi nauczyciele pełniąc rolę przewodnika i towarzysza, stwarzają uczniom warunki do poszukiwania i zgłębiania wiedzy różnymi sposobami oraz zachęcają ich do aktywnego poznawania świata poprzez eksperymentowanie, stawianie pytań, poszukiwanie odpowiedzi, analizowanie i wyciąganie wniosków. Dobieramy najefektywniejsze metody dydaktyczne oraz programy edukacyjne, inspirując się m.in. modelem 4MAT i STEAM.

 

SOFT SKILLS LAB

Jednym z głównych celów naszego liceum jest to, aby każdy z naszych absolwentów miał kompetencje niezbędne do sprawnego, autonomicznego funkcjonowania w realnym świecie, w zmieniającej się rzeczywistości – w życiu prywatnym i zawodowym. Dlatego stworzyliśmy SOFT SKILLS LAB czyli cykl autorskich treningów i warsztatów z umiejętności miękkich, które w każdym roku nauki koncentrują się na innym zestawie kompetencji. Warsztaty przygotowała i prowadzi nasza niesamowita psycholog i trenerka umiejętności psychospołecznych – Magda Trepczyńska.

 

Tutoring

To forma indywidualnej pracy z uczniem mająca na celu rozwój i wzmacnianie jego potencjału oraz samoświadomości we wszystkich obszarach życia. Tutoring stanowi efektywne wsparcie dla pracy dydaktycznej oraz wychowawczo-opiekuńczej nauczycieli.

Tutor, podczas cyklicznych spotkań, wspiera swojego podopiecznego, towarzysząc mu, uważnie obserwując
i podążając za jego potrzebami. Umożliwia to stopniowe budowanie tzw. relacji tutorskiej, której sednem jest poczucie bezpieczeństwa, zasada życzliwości i poufności.

 

Projekty

Bardzo ważnym elementem naszej pracy dydaktycznej w LOFS są projekty. Jest to doskonała metoda do motywowania naszych uczniów oraz znakomita okazja do tego by wykorzystali nabytą wiedzę w praktyce.

Głównymi korzyściami wynikającymi z pracy metodą projektu są:

– łączenie wiedzy z różnych dziedzin nauki
– umiejętność korzystania z różnych źródeł wiedzy
– umiejętność wyrażania własnego zdania i opinii
– rozwijanie samodzielności
– umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
– analizowanie pozyskanych informacji
– umiejętność pracy w grupie

Nauczanie dwujęzyczne

Nauczanie dwujęzyczne polega na nabywaniu oraz wykorzystywaniu wiedzy i umiejętności w innym języku niż ojczysty.

Oznacza to, że do dwóch przedmiotów standardowo nauczanych w szkole w języku polskim wprowadzamy elementy języka angielskiego, dostosowane do poziomu biegłości językowej uczniów.

Wyjazdowe projekty edukacyjne

Relacje w szkole są dla nas niesamowicie ważne, a nie ma lepszej okazji żeby bliżej się poznać niż wspólny wyjazd.

W trakcie takich wyjazdów uczniowie mają nie tylko możliwość, żeby spędzić ze sobą czas, ale również pogłębić wiedzę z różnych dziedzin.

Dodatkowo podczas wyjazdów uczniowie realizują obowiązkowe i dodatkowe zajęcia, takie jak edukacja dla bezpieczeństwa czy filozofia.