Kompetencje miękkie

SOFT SKILLS LAB LEVEL 1 NOVICE

motywem przewodnim na pierwszym poziomie SSL (Soft Skills Lab) jest efektywne uczenie się, organizacja czasu oraz budowanie zespołu klasowego. Warsztaty przygotowują uczniów do świadomej nauki w LO poprzez zaznajomienie uczniów z podstawami neurobiologii, technikami tworzenia notatek, nabycie umiejętności związanych z myśleniem krytycznym oraz wypracowanie technik regulujących potencjalny stres związany z nauką.

TEMATY WARSZTATÓW:

1) INTEGRACJA I KOMUNIKACJA (3h)
2) INTEGRACJA I WSPÓŁPRACA (2h)
3) CZY ŚWIAT JEST TAKI, JAK MI SIĘ WYDAJE? (2h)
4) EFEKTYWNA NAUKA (8h, 4 spotkania)
5) SZTUKA WYRAŻANIA EMOCJI (2h)
6) WPROWADZENIE DO NVC (Nonviolent Communication – komunikacja bez przemocy) (2h)
7) TRENING TWÓRCZOŚCI (2h)
8) RADZENIE SOBIE ZE STRESEM (2h)

Po ukończeniu pierwszego poziomu uczniowie otrzymują certyfikat Soft Skills Lab- Level 1- NOVICE, czyli początkujący, osoba na wstępnym etapie rozwoju osobistego.

SOFT SKILLS LAB LEVEL 2 SOCIALIZER

motywem przewodnim na drugim poziomie SSL (Soft Skills Lab) jest rozwój kompetencji komunikacyjnych uczniów. Dodatkowo wybrani przez klasę uczniowie przechodzą (dobrowolnie) szkolenie na mediatorów rówieśniczych.

TEMATY WARSZTATÓW:

1) INTEGRACJA I KOMUNIKACJA (2h)
2) CZY RZĄDZĄ NAMI EMOCJE? (2h)
3) SZTUKA WYRAŻANIA EMOCJI (2h)
4) ŻYRAFA I SZAKAL CZYLI, CO POMAGA, A CO PRZESZKADZA W KOMUNIKACJI (2h)
5) TRENING KOMUNIKACJI (2h)
6) TRENING ASERTYWNOŚCI (2h)
7) ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW (2h)
8) ZDROWIE PSYCHICZNE – JAK O NIE DBAĆ? (2h)
9) WSZYSTKO, CO WARTO WIEDZIEĆ O DOJRZEWANIU (2h)

Po ukończeniu drugiego poziomu uczniowie otrzymują certyfikat Soft Skills Lab- Level 2 SOCIALIZER, czyli osoba lubiąca interakcje społeczne, budowanie relacji i współpracę z innymi.

 

SOFT SKILLS LAB LEVEL 3 EXPLORER

motywem przewodnim na trzecim poziomie SSL (Soft Skills Lab) jest rozwijanie, na głębszym poziomie, kompetencji związanych z pracą w zespole i zarządzaniu grupą.

TEMATY WARSZTATÓW:

1) INTEGRACJA I KOMUNIKACJA (2h)
2) CZY WARTO BYĆ ASERTYWNYM? (2h)
3) KRYTYKA CZY INFORMACJA ZWROTNA? (2h)
4) JAK RADZIĆ SOBIE Z KRYTYKĄ (2h)
5) GRANICE AKCEPTACJI – ASERTYWNA ODMOWA (2h)
6) ASERTYWNOŚĆ W KONTAKCIE Z SAMYM SOBĄ (2h)
7) JAK MÓWIĆ, BY NAS SŁUCHANO, JAK SŁUCHAĆ, BY INNI DO NAS MÓWILI? – trening komunikacji (4h)
8) PSYCHOLOGIA MAŁEJ GRUPY. ROLE W ZESPOLE, ETAPY FORMOWANIA ZESPOŁU, „JA” W ZESPOLE (2h)
9) SYTUACJA KONFLIKTOWA: WYZWANIE CZY BARIERA NIE DO POKONANIA? (2h)
10) JAK CHRONIĆ GRANICE SWOJEGO CIAŁA (2h) – warsztaty oddzielnie dla dziewcząt i chłopców

Po ukończeniu trzeciego poziomu uczniowie otrzymują certyfikat Soft Skills Lab- Level 3 EXPLORER, czyli poszukiwacz, osoba aktywnie odkrywająca nowe obszary wiedzy i doświadczenia.

SOFT SKILLS LAB LEVEL 4 MASTERMIND

motywem przewodnim na czwartym poziomie SSL (Soft Skills Lab) jest autoprezentacja i rozwój zawodowy.

TEMATY WARSZTATÓW: 

1) AUTOPREZENTACJA
2) WYSTĄPIENIA PUBLICZNE
3) TECHNIKI PROWADZENIA REKRUTACJI
4) PISANIE CV

Po ukończeniu czwartego poziomu uczniowie otrzymują certyfikat Soft Skills Lab- Level 4 MASTERMIND.