Nasze
metody

STEAM

STEAM to model edukacyjny, którego celem jest rozwój kompetencji przyszłości niezbędnych do sprostania wyzwaniom dynamicznie zmieniającego się świata. Edukacja w modelu STEAM integruje wiedzę z różnych dziedzin nauki, stąd nazwa STEAM –  skrót od pierwszych liter angielskich słów Science (nauka), Technology (technologia), Engineering (inżynieria), Arts (sztuka) i Maths (matematyka).


STEAM to odwrócenie tradycyjnego podejścia do nauczania, gdzie uczeń jest biernym odbiorcą wiedzy prezentowanej przez nauczyciela. W tym modelu doświadcza on świata i poznaje go, staje się odkrywcą, naukowcem, konstruktorem, inżynierem. Nie boi się eksperymentować ani tworzyć i testować różnych rozwiązań. Nauczyciel go w tym wspiera i jest moderatorem lekcji, ale nie narzuca swojej wizji świata.

4MAT

To model lekcji pozwalający uwzględnić różnice w sposobie uczenia się ludzi, wynikające z dominacji jednej z półkul mózgowych. Na lekcjach w modelu 4MAT to uczeń jest w centrum, a nauczyciel mu towarzyszy i wspiera proces uczenia się. Dzięki temu nauczyciel ma okazję dotrzeć do każdego ucznia i  maksymalnie wykorzystać jego potencjał.

Przebieg lekcji w modelu 4MAT i używane przez nauczyciela metody służą wzmacnianiu samodzielności myślenia i działania ucznia.

4MAT bazuje na uczeniu się przez doświadczanie, a uczeń ćwiczy umiejętności obserwacji, porównywania i refleksji, metody samodzielnego rozwiązywania problemów badawczych, wyznaczanie celów i ich realizacji, zajmowania własnego stanowiska oraz umiejętność autooceny i ewaluacji swoich działań.

 

Przeczytaj o projekcie Fundacji Szkolnej: 'STEAMowe ABC’